Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst STAXS The Netherlands BV (hierna te noemen STAXS) u ten aanzien van de website www.tacbv.nl op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van STAXS. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STAXS.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. STAXS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Deze site bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van STAXS vallen. STAXS is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Wij bieden deze links slechts aan als service, en zijn op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende bedrijven.

STAXS is niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Noch is STAXS aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze site beschikbaar is of door middel van deze site is gevonden.